Projekty w gminach

Animacje i innowacje – szkolenie i wyjazd studyjny dla LGD z województwa lubelskiego - zaproszenie do udziału w projekcie

Animacje i innowacje – szkolenie i wyjazd studyjny dla LGD z województwa lubelskiego - zaproszenie do udziału w projekcie

LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w partnerstwie z LGD „Kraina wokół Lublina”, LGD „Ziemi Kraśnickiej” oraz LGD „Zapiecek” zapraszają wszystkie Lokalne Grupy Działania z terenu Województwa Lubelskiego do udziału w projekcie pt. „Animacje i innowacje – szkolenie i wyjazd studyjny dla LGD z województwa lubelskiego”.

Utworzone: 08-09-2017 13:14 przez Paweł Chyła

Utworzone: 08-09-2017 13:19 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo