Ile jest środków?

Scalanie Gruntów

Limit środków przypadający na województwo lubelskie na Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (Scalanie gruntów) wynosi 27 368 064 mln euro, gdzie łączna wysokość środków w skali kraju to 138 994 740 mln euro.

Leader

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (m.in. w zakresie wsparcia przygotowawczego, realizacji strategii rozwoju lokalnego, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji). W województwie lubelskim kwotą dostępnych środków przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest kwota około 56 mln euro.

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Limit środków przypadający na województwo lubelskie zgodnie z rozporządzeniem na Podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich wynosi 58 332 600 mln euro, gdzie łączna wysokość środków w skali kraju to 683 983 100 mln euro.

Wysokość limitu środków dostępnych w ramach pozostałych poddziałań realizowanych przez inne podmioty niż Samorząd Województwa Lubelskiego znajdziecie Państwo w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Utworzone: 29-06-2016 10:03 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo