Obowiązki po zakończeniu projektu

Jakie są obowiązki po zakończeniu projektu? Różne !!! Wynikają one z zapisów umowy. Umowa nakłada na beneficjentów indywidualny zakres obowiązków i wymagań, jakie wiążą się ze zrealizowanym projektem. Pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, będą publikować przykłady nałożonych na beneficjentów obowiązków jakie zawarte będą w umowach dla różnego typu projektu.

Utworzone: 29-06-2016 10:44 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • PROW - logo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.