Rozliczanie projektu

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Szanowni Państwo w dniu 26 kwietnia na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowany został formularz wniosku o płatność oraz formularz informacji monitorującej realizację operacji w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Zachęcamy wszystkie Lokalne Grupy Działania z terenu Województwa Lubelskiego do zapoznania się z dokumentami.

Zaaktualizowane: 29-06-2016 10:45 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • PROW - logo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.