Ważne pytania i odpowiedzi

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały zamieszczone „Wytyczne  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 1/1/2015 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Utworzone: 29-06-2016 10:35 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo