Nabory wniosków

Nabory wniosków na operacje związane z podejmowaniem, rozwijaniem działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Ziemi KraśnickiejZakończone

Nabory wniosków na operacje związane z podejmowaniem, rozwijaniem działalności gospodarczej

Zaaktualizowane: 13-12-2016 08:04 przez Paweł Chyła

Ogłoszenia o naborach

Utworzone: 15-11-2016 08:46 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • PROW - logo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.