Nabory wniosków

Nabory wniosków na operacje związane z podejmowaniem, rozwijaniem działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Ziemi KraśnickiejZakończone

Nabory wniosków na operacje związane z podejmowaniem, rozwijaniem działalności gospodarczej

Zaaktualizowane: 13-12-2016 08:04 przez Paweł Chyła

Ogłoszenia o naborach

Utworzone: 15-11-2016 08:46 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo