Nabory wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Zakończone

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1.    Termin składania wniosków: od 16.11.2015 r.    do   14.01.2016 r.   

2.    Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, pokój 5.519.

3.    Tryb składania wniosków: wniosek składa się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00.

4.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku oraz formularz umowy zostały zamieszczone na stronie www.lubelskie.pl oraz www.prow.lubelskie.pl.

Zaaktualizowane: 30-06-2016 10:00 przez Paweł Chyła

Ważne pliki do pobrania

Zaaktualizowane: 29-06-2016 12:01 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo