Nabory wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Gospodarka wodno - ściekowa"

Zakończone

Zarząd Województwa Lubelskiego

 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.

 

 1. Termin składania wniosków: od 16.03.2020 r. do 14.05.2020 r.
 2. Miejsce składania wniosków: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, pokój 519 w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00.
 3. Przewidywana wysokość środków w ramach limitu środków dostępnych dla danego województwa wynosi 18 917 347,54 euro.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy zostały zamieszczone na stronie: www.lubelskie.pl oraz www.prow.lubelskie.pl.

Zaaktualizowane: 15-05-2020 08:54

Wniosek do pobrania

 1. WoPP_7.2.2 v 2z_07.02.2020

  Plik .xlsx, 168,17 kB

 2. IW WoPP_7.2.2 v 2z_ 07.02.2020

  Plik .pdf, 672,94 kB

Utworzone: 17-02-2020 11:42

Umowa i załączniki

Utworzone: 17-02-2020 11:44

Wniosek o płatność

 1. WOP_v_5z.

  Plik .xlsx, 245,29 kB

 2. IWoP_v5z__zm._26.10.2018

  Plik .pdf, 835,82 kB

Utworzone: 17-02-2020 11:45

Dodatkowe informacje

Utworzone: 18-02-2020 14:45

 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
 • Lubelskie - logo
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
 • PROW - logo