Poradniki i publikacje

Ewaluacja RLKS Podręcznik dla LGD i LGR

Zaaktualizowane: 26-06-2018 14:29 przez Paweł Chyła

Gospodarka wodno - ściekowa

Utworzone: 21-09-2016 14:46 przez Paweł Chyła

Poradnik dla LGD w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020

Uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostało zamieszczone  III wydanie „Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020”

Poradnik jest dostępny także na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakładce LEADER.  

Utworzone: 29-06-2016 11:02 przez Paweł Chyła

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020

Zaaktualizowane: 05-07-2016 12:15 przez Paweł Chyła

Interpretacja MRiRW dotycząca "Wsparcia przygotowawczego"

Utworzone: 29-06-2016 11:08 przez Paweł Chyła

Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zaaktualizowane: 29-06-2016 11:14 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo