Wyniki konkursów

06-07-2017

Gospodarka Wodno - Ściekowa - zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy (aktualizacja 15.06.2018 r.)

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 5 lipca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaaktualizowane: 15-06-2018 09:15 przez Paweł Chyła

Zaaktualizowane: 15-06-2018 09:22 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo