Wyniki konkursów

15-06-2016

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

W dniu 14 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Umowy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zawarte będą w kolejności wynikającej z listy operacji do wyczerpania dostępnych środków tj. na dzień 14.06.2016 roku do pozycji 128

Utworzone: 29-06-2016 12:29 przez Paweł Chyła

Utworzone: 29-06-2016 12:30 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo