Dane teleadresowe

Skontaktuj się z nami

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin
telefon 81 4416881, faks 81 4416882, e-mail: wbwp@lubelskie.pl

Edmund Bożeński
Dyrektor Departamentu — telefon 81 4416881

Mateusz Winiarski
Zastępca Dyrektora — telefon 81 4416881

Zbigniew Januszek 
Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów PROW  — telefon 81 4416872

Kinga Szafran
Kierownik Oddziału Autoryzacji Płatności — telefon 81 4416892

Renata Radkowiak
Kierownik Oddziału Monitoringu i Sprawozdawczości — Telefon 81 4416887

Radosław Orgasiński
Kierownik Oddziału Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego — telefon 81 4416795

Robert Sieńczak
Kierownik Oddziału Programu Operacyjnego RYBY — telefon 81 4416563

Radosław Więk
Kierownik Oddziału Kontroli Zamówień Publicznych — telefon 81 4416875

Krzysztof Kuśmicki
Kierownik Oddziału Kontroli — telefon 81 4416876

Zaaktualizowane: 05-07-2016 13:22 przez Paweł Chyła

Zaaktualizowane: 01-07-2016 14:34 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • PROW - logo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.