Wiadomości

22-03-2018

19.3. Wzory dokumentów - informacja po realizacji operacji oraz sprawozdanie z realizacji operacji

W związku z informacjami napływającymi ze strony Lokalnych Grup Działania, dotyczącymi zakończenia realizacji operacji w ramach podziałania 19.3Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w załączniku przekazujemy wzory formularzy: Informacji po realizacji operacji oraz Sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy,  a także informacje pomocnicze przy wypełnianiu ww. formularzy.

Utworzone: 22-03-2018 09:24 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo