Wiadomości

08-02-2017

Gospodarka Wodno - Ściekowa - wyniki naboru

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 7 lutego 2017 r. podjął uchwałę Nr CLXI/3274/2017 w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 24 października do 16 grudnia 2016 roku.

Wyniki  powyższego naboru znajdują Państwo pod linkiem: prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wyniki-konkursow/gospodarka-wodno-sciekowa

 

Utworzone: 08-02-2017 13:05 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo