Wiadomości

15-06-2018

Informacja dotycząca formularzy RODO dla LGD

W związku z wątpliwościami do treści klauzul RODO opracowanych przez ARiMR odnoszącymi się do wskazania kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, a tym samym konieczności powołania IOD – otrzymaliśmy potwierdzenie, że lokalne grupy działania nie muszą powoływać Inspektora. Zatem, w przypadku LGD-ów, które nie powołają takiego Inspektora - klauzule w miejscu wskazania kontaktu do IOD powinny być uzupełnione sformułowaniem „nie dotyczy” – bez stosowania wykreśleń czy usunięć fragmentów treści klauzuli.

Zaaktualizowane: 31-07-2018 11:53 przez Paweł Chyła

 1. RODO_klauzule_19.2

  Plik .docx, 42,09 kB

 2. 19.3_klauzule

  Plik .docx, 37,22 kB

 3. 19.4_klauzule

  Plik .docx, 33,03 kB

Utworzone: 15-06-2018 08:30 przez Paweł Chyła

 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
 • Lubelskie - logo
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
 • PROW - logo