Wiadomości

27-05-2019

Interpretacja DDD ARiMR dotycząca operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Interpretacja DDD ARiMR w/s kryterium punktowego zawartego w § 11 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia dotyczącymi operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Zaaktualizowane: 27-05-2019 14:53 przez Marcin Durka

Utworzone: 27-05-2019 14:53 przez Marcin Durka

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo