Wiadomości

12-03-2020

Komunikat

Szanowni Państwo!
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego województwa, a także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich do niezbędnego minimum.

Zaaktualizowane: 12-03-2020 14:01

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo