Wiadomości

24-05-2017

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej ogłosiła kolejne nabory!

Aktualne nabory :

1. Przedsięwzięcie  1.1.1 Bądź przedsiębiorczy wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców

Operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (50 000,00 zł.)

http://lgdkrasnik.pl/2017/05/23/ogloszenie-42017-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

2. Przedsięwzięcie 1.2.2 Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców LGD Ziemi Kraśnickiej

Operacje o charakterze aktywizacyjnym, w tym skierowane do grup de defaworyzowanych

http://lgdkrasnik.pl/2017/05/23/ogloszenie-nr-52017-operacje-o-charakterze-aktywizacyjnym-w-tym-skierowane-do-grup-defaworyzowanych/

Zaaktualizowane: 24-05-2017 13:20 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo