Wiadomości

27-03-2019

Nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy - wersja 4z

W związku z wejściem w życie w dniu 23 marca 2019 roku Zarządzenia nr 41/2019 Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020, w załączeniu publikujemy aktualny wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy - wersja 4z.

Utworzone: 27-03-2019 12:49 przez Paweł Chyła

Utworzone: 27-03-2019 12:51 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo