Wiadomości

28-09-2017

Nowy wzór umowy o przyznaniu pomocy - 19.2 Projekty Grantowe

W załączeniu przekazujemy do zastosowania nowy wzór umowy o przyznaniu pomocy na projekty grantowe realizowane w ramach poddziałania 19.2. Zachęcamy także do zapozania się z pismem przewodnim, które określa zasady stosowania nowego wzoru umowy.

Utworzone: 28-09-2017 12:18 przez Paweł Chyła

  1. pismo przewodnie1

    Plik .pdf, 672,83 kB

  2. umowa_granty_4z

    Plik .rar, 1,04 MB

Utworzone: 28-09-2017 12:20 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo