Wiadomości

13-11-2017

Poprawione formularze wniosków poddziałania 19.2

Departament Działań Delegowanych ARiMR informuje o opracowaniu poprawionych nowych elektronicznych wersji formularzy wniosków w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność . W związku z uwagami przekazanymi przez lokalne grupy działania (LGD), dotyczącymi technicznych aspektów uzupełniania elektronicznych wersji wniosków, zostały wprowadzone techniczne zmiany, mające na celu wyeliminowanie błędów oraz usprawnienie i ułatwienie wypełniania formularzy przez Wnioskodawców.  Jednocześnie podkreślamy, że zmiany nie dotyczą kwestii merytorycznych, a jedynie technicznych. Aktualne wnioski znajdziecie państwo na naszej stronie pod adresem: www.prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow

Zaaktualizowane: 13-11-2017 12:38 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo