Wiadomości

21-04-2017

Program „Konferencji informacyjnej o PROW na lata 2014-2020 dotyczącej naboru wniosków na targowiska” 28.04.2017 r.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego ul. Artura Grottgera 4, Lublin, dnia 28 kwietnia 2017 r. sala 269 - II piętro.

9:00

Rejestracja uczestników.

9:30

Otwarcie konferencji.

9:45

Omówienie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

10:45

Pytania potencjalnych Beneficjentów dotyczące omawianego rozporządzenia.

11:15

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

13 :00

 

Przerwa obiadowa.

13:30

 

Pytania dotyczące instrukcji wypełniania wniosku.

 

14:00 

 

Zamówienia Publiczne - najczęściej popełniane błędy.

 

15:00

 

Dyskusja.

15:15

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Zaaktualizowane: 21-04-2017 09:49 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo