Wiadomości

23-05-2018

Uwaga! Nowe Procedury Odwoławcze w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR"

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zakładka PROW 2014-2020, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS ) został zamieszczony zaktualizowany materiał dotyczący procedur odwoławczych w RLKS (stan prawny – maj 2018 r.).

Utworzone: 23-05-2018 10:26 przez Paweł Chyła

  1. Procedury odwoławcze_16_05_18

    Plik .pdf, 937,75 kB

Utworzone: 23-05-2018 10:26 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo