Wiadomości

04-10-2018

UWAGA! zmiana rozporządzenia Gospodarka Wodno-Ściekowa

Z dniem 2 października 2018 roku weszło w życie zmienione rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Utworzone: 04-10-2018 09:26 przez Paweł Chyła

Utworzone: 04-10-2018 09:26 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo