Wiadomości

21-11-2018

Ważne! Wyjaśnienia dotyczące informacji monitorującej realizację biznesplanu - 19.2

Utworzone: 21-11-2018 10:37 przez Paweł Chyła

  1. Wyjaśnienia Biznesplan 19.2

    Plik .pdf, 307,10 kB

Utworzone: 21-11-2018 10:38 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo