Wiadomości

04-04-2017

Wytyczne nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez Lokalne Grupy Dzialania

W związku z sygnałami na temat niejednolitego stosowania przez Lokalne Grupy Działania przepisów Unii Europejskiej określających skład organu decyzyjnego oraz parytet głosów w decyzjach dotyczących wyboru, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało Wytyczne nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez Lokalne Grupy Działania.

Wytyczne znajdują się w załącznikach poniżej.

Utworzone: 04-04-2017 13:03 przez Paweł Chyła

  1. ROW.wrt.514.1.2017

    Plik .pdf, 328,10 kB

  2. Wytyczne 3_1_2017

    Plik .pdf, 1,02 MB

Utworzone: 04-04-2017 13:04 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • PROW - logo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.