Wiadomości

17-01-2017

Zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.3".

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła link: www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/dzialanie_19_3/2016/IWoPP_19.3_1z.pdf pod którym znajduje się zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” - wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym. Instrukcję można też pobrać z naszej strony internetowej pod linkiem: prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow

Zaaktualizowane: 17-01-2017 12:52 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo