Wiadomości

09-04-2018

Zamiany w rozporządzeniu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Utworzone: 09-04-2018 11:31 przez Paweł Chyła

Utworzone: 09-04-2018 11:31 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo