Wiadomości

19-06-2017

Zobowiązania dotyczące Wizualizacji - Poddziałanie 19.4

Zachęcamy do zapoznania się z informacją przesłaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 13 czerwca.2017 roku  (znak: DDD-WL.6937.8.2017.DB) w sprawie zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy dla poddziałania 19.4 dotyczących Księgi Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020.

Utworzone: 19-06-2017 11:41 przez Paweł Chyła

Utworzone: 19-06-2017 11:42 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo