Wiadomości

13-09-2019

Nowy wzór Wniosku o Płatność oraz Informacji Monitorującej - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

W dniu 10 września 2019 roku został udostępniony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa "Wniosek o Płatność" oraz "Informacja monitorująca realizację operacji" wraz z instrukcjami ich wypełniania w wersji 4z. dla Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Aktualizacja dokumentów wynika ze zmiany przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…). W załączeniu publikujemy aktualne wzory ww. dokumentów.

Zaaktualizowane: 13-09-2019 11:00 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo