Projekty w gminach

"Jarmark Tkactwa i Lnu" Kłoczew

Samorząd

"Jarmark Tkactwa i Lnu" Kłoczew

W dniu 03 lipiec 2016 roku w Kłoczewie odbyła się impreza pod nazwą „Jarmark Tkactwa i Lnu” zorganizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego. Wnioskodawcą projektu był Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie, który zorganizował przy współpracy SR KSOW WL opisane przedsięwzięcie.

Celem przedsięwzięcia była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowanych inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Przedsięwzięciu towarzyszyły między innymi występy zespołów ludowych, zachęcających mieszkańców do śpiewu i czynnego udziału. Na scenie osoba prowadząca aktywizowała uczestników do czynnego udziału poprzez mini konkursy, zabawy integracyjne. W trakcie trwania imprezy można było uczestniczyć w warsztatach tkactwa i rękodzieła, oraz doświadczyć technik pracy tkaczek prezentujących historię oraz sposoby tkania. Ludowe tkaczki opowiadały o historii powstania zawodu szwaczki, tkacza, budowy sprzętu do tkania oraz uczestnicy mieli możliwość praktycznej nauki tkania na oryginalnych krosnach, dostarczonych przez Wykonawcę. Zorganizowana została wystawa sprzętu tkackiego, narzędzi do uprawy i obróbki lnu. Uczestnikami byli mieszkańcy Gminy Kłoczew, pobliskich gmin oraz przedstawiciele władz samorządowych. Liczba uczestników:  800-1000 osób.

Wszyscy uczestnicy imprezy plenerowej mieli możliwość zdobycia informacji na temat sprzętu i wyrobów tkackich oraz bezpośredniego kontaktu z tymi przedmiotami. 

Zaaktualizowane: 20-07-2016 13:41 przez Paweł Chyła

Galeria

DSC_0719
DSC_0493
DSC_0485
DSC_0403
DSC_0394
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo