Projekty w gminach

Konferencja informacyjna o PROW na lata 2014-2020 dotycząca naboru wniosków na targowiska.

Targowiska

Konferencja informacyjna o PROW na lata 2014-2020 dotycząca naboru wniosków na targowiska.

W dniu 28 kwietnia 2017 roku mieliśmy przyjemność gościć Samorządowców z terenu Województwa Lubelskiego, którzy planują zbudować w swoich miejscowościach nowoczesne targowiska. Była to doskonała okazja do przekazania informacji na temat warunków jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Spotkaniu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Grzegorz Kapusta. Program merytoryczny Konferencji podejmował zagadnienia związane z omówieniem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” oraz instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Nie obyło się bez konstruktywnej dyskusji, która pomogła potencjalnym Beneficjentom w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących naboru.


Dziękujemy wszystkim Beneficjentom za udział w Konferencji i jednocześnie mamy nadzieję, iż wiedza zdobyta podczas spotkania pomoże Państwu w uzyskaniu dofinansowania na zaplanowaną inwestycję.
 

Zaaktualizowane: 05-05-2017 10:45 przez Paweł Chyła

Prezentacje z Konferencji

Zaaktualizowane: 08-05-2017 09:15 przez Paweł Chyła

DSC_0184
DSC_0192
DSC_0217
DSC_0223
DSC_0230
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo