Projekty w gminach

LGD Dolina Giełczwi zaprasza do punktu konsultacyjnego

LGD Dolina Giełczwi

LGD Dolina Giełczwi  zaprasza do punktu konsultacyjnego

„ZAPRASZAMY DO PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO LGD „DOLINA GIEŁCZWI” PODCZAS DOŻYNEK POWIATOWYCH w PIASKACH.
W niedzielę 28 sierpnia 2016 r. w Piaskach, odbędą się dożynki powiatowo-gminne. Podczas Dożynek, w godz. 13.00 - 16.00 będzie funkcjonował punkt informacyjno – konsultacyjny LGD „Dolina Giełczwi”, w którym będzie można uzyskać informacje na temat dofinansowania projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.”

Zaaktualizowane: 26-08-2016 14:38 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • PROW - logo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.