Projekty w gminach

LGD Ziemi Kraśnickiej zaprasza na spotkanie informacyjne - rozpoczęcie działalności gospodarczej

LGD Ziemi Kraśnickiej

LGD Ziemi Kraśnickiej zaprasza na spotkanie informacyjne - rozpoczęcie działalności gospodarczej

LGD Ziemi Kraśnickiej zaprasza na spotkanie informacyjne połączone z seminarium dotyczącym wypełniania wniosków oraz biznesplanu w ramach PROW 2014-2020. 

Utworzone: 04-11-2016 09:58 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo