Projekty w gminach

LGD Ziemi Kraśnickiej zaprasza na spotkanie informacyjne - rozpoczęcie działalności gospodarczej

LGD Ziemi Kraśnickiej

LGD Ziemi Kraśnickiej zaprasza na spotkanie informacyjne - rozpoczęcie działalności gospodarczej

LGD Ziemi Kraśnickiej zaprasza na spotkanie informacyjne połączone z seminarium dotyczącym wypełniania wniosków oraz biznesplanu w ramach PROW 2014-2020. 

Utworzone: 04-11-2016 09:58 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • PROW - logo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.