Projekty w gminach

Święto Chleba tuż tuż.........

Samorząd

Święto Chleba tuż tuż.........

Zapraszamy na XVIII Lubelskie Święto Chleba - 11 września 2016 roku do Muzeum Wsi Lubelskiej. Przyjdź na pewno nie pożałujesz.

Utworzone: 09-09-2016 13:44 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • PROW - logo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.