Projekty w gminach

Zapraszamy na Konferencję pt. „Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu”

Zapraszamy na Konferencję pt. „Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu”

Utworzone: 06-09-2017 10:06 przez Paweł Chyła

  1. Informacje szczegółowe

    Plik .docx, 85,67 kB

Utworzone: 06-09-2017 10:06 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo