Projekty w gminach

Zapraszamy na Konferencję pt. „Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu”

Zapraszamy na Konferencję pt. „Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu”

Utworzone: 06-09-2017 10:06 przez Paweł Chyła

  1. Informacje szczegółowe

    Plik .docx, 85,67 kB

Utworzone: 06-09-2017 10:06 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • PROW - logo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.