Projekty w gminach

Zaproszenie na "Wojewódzką Wystawę Koni Zimnokrwistych"

Samorząd

Zaproszenie na "Wojewódzką Wystawę Koni Zimnokrwistych"

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w "Wojewódzkiej Wystawie Koni Zimnokrwistych", która odbędzie się w miejscowości Tuczna, dnia 7 sierpnia 2016 roku.

Utworzone: 21-07-2016 08:07 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • PROW - logo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.