Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | Województwo lubelskie

 • PROW/
 • Strona główna

Strona główna

 • Projekt rozporządzenia w ramach działania obejmującego projekty wodno-kanalizacyjne oraz drogi lokalne w PROW 2-14-2020

  czwartek, 19 lutego 2015, 12:18

  W związku z przygotowaniem przez MRiRW projektów rozporządzeń do PROW 2014-2020 w załączeniu przesyłam w załączeniu projekt rozporządzenia w ramach działania obejmującego projekty wodno-kanalizacyjne oraz drogi lokalne. Proszę o analizę tego projektu ze szczególnym zwróceniem uwagi na § 10 i podjęcie przez wszystkich zainteresowanych odpowiednich działań przygotowawczych. Na dzień dzisiejszy są to wszystkie informacje jakimi dysponujemy w tym zakresie. Szkolenia dotyczące PROW 2014-2020 będą organizowane po przyjęcie wszystkich dokumentów legislacyjnych i przekazaniu ich do Samorządów Województwa. Wtedy też poinformujemy o planowanych terminach naborów wniosków w ramach poszczególnych działań.

 • Uwaga - Tablice PROW

  czwartek, 12 lutego 2015, 10:28

  Zmiana firmy dostarczającej tablice PROW do beneficjentów na zlecenie Samorządu Województwa

 • MIR - Banner 160x160.jpg

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  wtorek, 10 lutego 2015, 08:39

  Serdecznie zapraszam do udziału w II edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, która odbędzie się w terminie od 7 do 10 maja 2015 r. Koordynatorem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przy zaangażowaniu większości instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce, a przede wszystkim Państwa, realizujących projekty. Bez Państwa taka akcja nie byłaby możliwa.

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w "pigułce"

  poniedziałek, 2 lutego 2015, 09:47

  Ministerstwo rolnictwa przygotowało broszurę informującą o wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020..

 • Zbiór pytań i odpowiedzi w zakresie najczęściej pojawiających się błędów

  poniedziałek, 26 stycznia 2015, 13:52

  Uprzejmie informuję, że pod linkiem http://prow.lubelskie.pl/pytania-i-odpowiedzi-443 udostępniony został zbiór pytań i odpowiedzi w zakresie najczęściej pojawiających się błędów w procesie obsługi wniosków o przyznanie pomocy i o płatność w ramach PROW 2007-2013 opracowany przez Agencję restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

  czwartek, 18 grudnia 2014, 10:53

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

 • Uwaga! Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja".

  środa, 22 października 2014, 13:55

  Uwaga! Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja". Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem. Zmiany w Instrukcji powstały w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" (Dz. U. z 2014 r. poz. 971).

 • Zmiana rozporządzenia w sprawie podziału środków dla działania Podstawowe usługi

  czwartek, 16 października 2014, 12:04

  W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

 • "Podstawowe usługi dla gospodarki..." - lista zatwierdzonych projektów

  środa, 17 września 2014, 08:01

  W dniu 16 września uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego przyjęta została lista projektów pozytywnie ocenionych w IV naborze w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki…” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

 • Uwaga - Tablice informacyjne i reklamowe

  czwartek, 11 września 2014, 16:43

  W związku z licznymi pytaniami przypominamy: tablice PROW dostarczane są do beneficjentów na zlecenie Samorządu Województwa - czytaj więcej:

Strona: