Nabory wniosków

Nabór wniosków na Wsparcie Przygotowawcze

Zakończone

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o ustaleniu terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader dla poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze w ramach PROW na lata 2014-2020" ustala się od dnia 15 lipca do dnia 31 lipca 2015 roku.

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy jest Departament Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, pokój 5.519, w dni robocze w godzinach: 8:00- 15:00.

Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski oraz www.prow.lubelskie.pl

W załączeniu uchwała w ww. sprawie - pobierz.

Utworzone: 29-06-2016 11:38 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo