Nabory wniosków

„Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem.....".

Zakończone

„Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”

poniedziałek, 18 kwietnia 2016 — czwartek, 16 czerwca 2016

Informujemy, że  Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 15 marca 2016 roku podjął uchwałę nr LXXXIX/1810/2016 w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operację typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 ustala się

od dnia 18.04.2016 r. do dnia 16.06.2016 r.

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej jest Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, pokój nr 519.

Ogłoszenia o terminie i miejscu składania wniosków podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.lubelskie.plwww.prow.lubelskie.pl.

Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania

Zaaktualizowane: 23-09-2016 12:40 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo