Szkolenia

22-09-2016

Szkolenie dla LGD - 27-28 września 2016 roku

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Lubelskiego na dwudniowe szkolenie, które odbędzie się na terenie miasta Lublin w Hotelu Agit przy ulicy Wojciechowskiej 29. 

Harmonogram Szkolenia:

Dzień I

10:00-10:15 – Powitanie uczestników

10:15-11:30 – Omówienie zmian w rozporządzeniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii…” oraz wytycznych 2/1/2016 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11:30-11:45 – przerwa kawowa

11:45-13:00 – Omówienie zasad wypełniania wniosku  na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

13:00-13:45 – przerwa obiadowa

13:45-15:30 - Omówienie zasad wypełniania wniosku  na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

15:30 – 17:00 - Omówienie zasad wypełniania wniosku  na  Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

18:00 - Kolacja

Dzień II

9:00 – 10:30 – Zasady sporządzania Biznesplanu, cz. I

10:30-10:45 – Przerwa kawowa

10:45 – 12:15 - Zasady sporządzania Biznesplanu, cz. II

12:30 - 13:30 - Dyskusja 

13:30 - Obiad

Zaaktualizowane: 22-09-2016 11:43

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo