Wyniki konkursów

12-10-2016

Zatwierdzona lista operacji zakwalifikowanych do finansowania w ramach "Scalania gruntów"

W dniu 4 października 2016 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zakwalifikowanych do finansowania operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zaaktualizowane: 12-10-2016 15:26 przez Anita Adamska

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo