Wiadomości

06-02-2020

Dodatkowe środki na modernizację dróg lokalnych oraz gospodarkę wodno-ściekową.

Województwo Lubelskie otrzymało dodatkowe środki na modernizację dróg lokalnych oraz gospodarkę wodno-ściekową.

15 stycznia 2020 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienił rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach określonych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dzięki temu do naszego województwa trafią dodatkowe środki na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych” oraz „Gospodarkę wodno-ściekową”.

Podpisaliśmy już 4 nowe umowy na budowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych, zaś w lutym Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosi nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową.  Do wydania mamy ponad 80 mln złotych.

Utworzone: 06-02-2020 16:35

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo