Wiadomości

13-02-2020

Fundusze dla świetlic wiejskich

W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa wręczył umowy na dotacje 9 podmiotom z terenu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”.

Samorząd Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w ramach PROW na lata 2014-2020 przekazał przedsiębiorcom, stowarzyszeniom oraz instytucjom z Powiatu Biłgorajskiego fundusze, które pomogą rozwijać ich działalność. Środki te przeznaczone zostaną m.in. na modernizację i doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. 

Świetlice wiejskie są często sercem społeczności gminnych i to one stanowią ważny ośrodek integracji społecznej. Pełnią funkcję centrów kultury lokalnej, organizują czas wolny mieszkańcom. Polepszenie ich warunków lokalowych pozwoli lokalnym społecznościom na podejmowanie wielu ważnych i ciekawych inicjatyw, zarówno edukacyjnych, jaki i kulturalnych.

W sumie zmodernizowanych w różnym stopniu zostanie 8 świetlic, m.in. w Gorajcu-Zastawie, Zaburzu, Latyczynie i Turobinie. Samorząd przekazał na ten cel ponad 260 tys. zł.

 

Zaaktualizowane: 14-02-2020 21:37

86221841_2640357172850774_7023395672225218560_n
84246341_2640357346184090_8759606046667833344_n
86498921_2640357416184083_5944467705280069632_n
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo