Wiadomości

09-03-2020

Grant wręczony. Pieniądze dla powiatu radzyńskiego.

Ponad 175 tys. złotych trafiło dziś do mieszkańców #PowiatuRadzyńskiego w ramach projektu grantowego pt. „Akademia Rozwoju Lokalnego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Umowy wręczyli grantobiorcom Wicemarszałek Michał Mulawa i Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ewa Szałachwiej.
 
Środki te stowarzyszenia, KGW oraz instytucje z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek", wykorzystają na realizację 9 zadań polegających na organizacji szkoleń o różnorodnej tematyce. Od prawa i marketingu, poprzez wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji, po serowarstwo. Dzięki „Akademii Rozwoju Lokalnego” będzie można też nauczyć się wokalistyki oraz hortiterapii, czyli metody wykorzystującej pracę w ogrodzie jako element terapii.
Grant „Akademia Rozwoju Lokalnego” to dowód na to, że edukacja ważna jest w każdym wieku. Dzięki zaplanowanym szkoleniom mieszkańcy powiatu radzyńskiego nie tylko zyskają dodatkową wiedzę, ale również staną się liderami w swoich Małych Ojczyznach.
Budujemy #silneLubelskie!
 
Fot. Starostwo Powiatowe Radzyń Podlaski
__________________________________________
Środki pochodzą z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaaktualizowane: 09-03-2020 15:36

200309-zapiecek-20
200309-zapiecek-44
200309-zapiecek-46
200309-zapiecek-42
200309-zapiecek-40
200309-zapiecek-37
200309-zapiecek-36
200309-zapiecek-33
200309-zapiecek-32
200309-zapiecek-29
200309-zapiecek-26
200309-zapiecek-16
200309-zapiecek-23
200309-zapiecek-22
200309-zapiecek-35
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo