Wiadomości

13-02-2020

Granty dla Kół Gospodyń Wiejskich

W Opolu Lubelskim Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa wręczył umowy na dotacje 20 podmiotom z terenu Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”.

Granty trafiły głównie do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń kobiecych, które swoją aktywnością na najniższym szczeblu przyczyniają się do poprawy jakości życia kulturalnego wsi.

Samorząd Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w ramach PROW na lata 2014-2020 przekazał stowarzyszeniom z Powiat Opolski prawie 280 tys. zł. Pieniądze te ułatwią Kołom Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeniom dalszą działalność, pomogą zrealizować wiele ciekawych projektów oraz pozwolą kultywować tradycje kulinarne Lubelszczyzny.

Kolejne środki trafiły także do Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” na realizację programu PO RYBY, którego celem jest wspieranie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, przede wszystkim promowanie tworzenia miejsc pracy oraz wspieranie mobilności na rynku. Do LGD trafiło dodatkowo ponad 670 tys. zł.

Zaaktualizowane: 14-02-2020 21:33

IMG_20200213_123753_edited
IMG_20200213_123047_edited
IMG_20200213_122814_edited
IMG_20200213_122311_edited
IMG_20200213_121902_edited
IMG_20200213_121552_edited
IMG_20200213_121821_edited
IMG_20200213_121932_edited
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo