Wiadomości

31-10-2018

Informacja Monitorująca - 19.2.

W związku z informacjami napływającymi ze strony Beneficjentów, dotyczącymi zakończenia realizacji operacji w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w załączniku przekazujemy wzór formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu. Prosimy o przesyłanie informacji zgodnie z terminem.

Utworzone: 31-10-2018 10:27 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo