Wiadomości

25-03-2020

Komunikat dotyczący zagrożenia epidemiologicznego

 

 

Nasz kraj stanął przed wielkim wyzwaniem jakim jest walka z panującą pandemią koronawirusa. Wszystkie urzędy i instytucje państwowe, w trosce o dobro mieszkańców, wprowadzają szereg rozwiązań umożliwiających załatwianie codziennych spraw przy jednoczesnym zachowaniu zasad wskazywanych przez służby sanitarno-epidemiologiczne.

 

Informujemy, że Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zapewnia ciągłość pracy oraz jest do dyspozycji beneficjentów. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy jednak o ograniczenie wizyt w siedzibie departamentu do niezbędnego minimum. Preferowany jest kontakt telefoniczny pod numerem 81 441 68 81 oraz za pomocą poczty elektronicznej rolnictwo@lubelskie.pl.
W przypadku konieczności bezpośredniego spotkania z beneficjentem (np. podpisanie umowy) przeznaczona została oddzielna sala wyposażona w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji).

 

Odnośnie problemów zgłaszanych przez beneficjentów, związanych z dotrzymaniem pierwotnych terminów realizacji projektów informujemy, że każdy przypadek będzie poddany analizie pod kątem zmiany harmonogramów jak i wydłużania terminów realizacji projektów.

Utworzone: 25-03-2020 13:26

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo