Wiadomości

30-12-2020

Nowe wzory umów w poddziałaniu 19.2

 

W związku z wejściem w życie w dniu 21 grudnia 2020 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 160/2020 wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (5z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy, że dokumenty niezbędne do zawierania umów (wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami) zostały zamieszczone na naszej stronie w zakładce "dla wnioskujących".

Utworzone: 30-12-2020 09:18

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo