Wiadomości

12-05-2020

PILNE! 14 maja upływa termin składania wniosków "Gospodarka wodno-ściekowa"

Przypominamy, że 14 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.

Wielu samorządowców zgłaszało problem z przygotowaniem wniosków w terminie kwietniowym. W związku z licznymi prośbami, Zarząd Województwa Lubelskiego przedłużył termin składania wniosków z 16 kwietnia do 14 maja 2020 roku. 

Utworzone: 12-05-2020 10:00

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo